Slider

ISO 9001

Centrum U7 ustanawia politykę jakości jako priorytetowy element rozwoju i przyszłości firmy.


Podstawowym celem Systemu Zarządzania Jakością, przyjętym przez Zarząd Centrum U7, jest dążenie do pełnej zbieżności realizacji oferowanych usług z oczekiwaniami klientów.
Osiągnięcie podstawowego celu jest realizowane poprzez cele cząstkowe związane z doskonaleniem obszarów naszego funkcjonowania, do których zaliczamy m.in.:

  •     podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
  •     podnoszenie poziomu jakości obsługi na obiektach,
  •     zwiększenie poziomu satysfakcji Klienta z oferowanych usług,
  •     zmniejszanie ilości problemów technicznych na obiektach.


Wszyscy pracownicy Centrum U7 zobowiązani są do spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności poprzez:

  •     wyszukiwanie i naprawianie niezgodności,
  •     usuwanie usterek oraz braków organizacyjnych,
  •     identyfikację z celami i polityką jakości,
  •     podnoszenie własnych kwalifikacji.


Realizacja wyznaczonych celów ma prowadzić nasze przedsiębiorstwo do uzyskania trwałej pozycji na rynku usług sportowo-rekreacyjnych w Trójmieście poprzez zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości świadczonych usług.
Jakość naszych usług rozumiemy jako zdolność zapewnienia klientowi satysfakcji z oferowanych usług.

Prezes Zarządu
Andrzej Krzywicki

 

Centrum U7 ustanawia politykę jakości jako priorytetowy element rozwoju i przyszłości firmy.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Jakością, przyjętym przez Zarząd Centrum U7, jest dążenie do pełnej zbieżności realizacji oferowanych usług z oczekiwaniami klientów.
Osiągnięcie podstawowego celu jest realizowane poprzez cele cząstkowe związane z doskonaleniem obszarów naszego funkcjonowania, do których zaliczamy m.in.:

    podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników,
    podnoszenie poziomu jakości obsługi na obiektach,
    zwiększenie poziomu satysfakcji Klienta z oferowanych usług,
    zmniejszanie ilości problemów technicznych na obiektach.

Wszyscy pracownicy Centrum U7 zobowiązani są do spełnienia wymagań systemu zarządzania jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności poprzez:

    wyszukiwanie i naprawianie niezgodności,
    usuwanie usterek oraz braków organizacyjnych,
    identyfikację z celami i polityką jakości,
    podnoszenie własnych kwalifikacji.

Realizacja wyznaczonych celów ma prowadzić nasze przedsiębiorstwo do uzyskania trwałej pozycji na rynku usług sportowo-rekreacyjnych w Trójmieście poprzez zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości świadczonych usług.
Jakość naszych usług rozumiemy jako zdolność zapewnienia klientowi satysfakcji z oferowanych usług.

Prezes Zarządu
Andrzej Krzywicki