Slider

Szkoła 300


SZKOŁA 300


Przypominamy, że udział w zabawie mogły wziąć wszystkie szkoły, które skorzystają z naszej oferty Klasówka U7.

Zasady zabawy są banalnie proste. Każdy uczeń, który skorzystał z danej szkoły z oferty Klasówka U7 to jeden punkt.

Nagrodą dla szkoły jest sprzęt sprtowy o wartości 300 zł!

XI Edycję zabawy (wrzesień - styczeń 2016/2017) wygrało GIM 11 Gdynia z wynikiem 488 pkt

 

Zwycięzcy poszczególnych edycji programu SZKOŁA 300!

I Edycja - Gimnazjum nr 11 w Gdyni

II Edycja - Szkoła Podstawowa nr 23 Gdynia

III Edycja - Gimnazjum nr 8 Gdańsk

IV Edycja - GIM nr 11 Gdynia

V Edycja - GIM nr 11 Gdynia

VI Edycja - SP 23 Gdynia

VII Edycja - GIM 11 Gdynia

IX Edycja - GIM 8 Gdańsk

X Edycja - GIM 8 Gdańsk

XI Edycja - GIM 11 Gdynia

 

 

Regulamin programu Szkoła 300
1. Organizatorem programu jest EMK S.C.,
2. Program skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do placówek wychowawczych,
3. Program skierowany jest do szkół oraz placówek zarówno publicznych jak i prywatnych,
4. Program skierowany jest do szkół i placówek, które korzystają z oferty Centrum U7 –  „Klasówka U7”,
5. Uczestnicy programu mogą korzystać z oferty „Klasówka U7” na obiektach Centrum U7 w Gdańsku (Pl. Dominikański 7, Gdańsk) oraz w Gdyni (ul. Świętojańska 133, Gdynia),
7. Każdemu uczestnikowi programu naliczane są punkty, za każde dziecko (ucznia),które skorzysta z oferty „Klasówka U7”,
8. Za każdego ucznia, które skorzysta z oferty „Klasówka U7” uczestnik programu (szkoła lub inna placówka) otrzymuje 1 punkt do klasyfikacji zbiorczej,
9. Uczestnik programu który przyprowadzi np. 30 uczniów otrzymuje 30 punktów do klasyfikacji zbiorczej,
10. Warunkiem koniecznym do wpisania ilości zdobytych punktów do klasyfikacji zbiorczej jest poprawne wypełnienie kuponu zgłoszeniowego,
11. Kupony zgłoszeniowe dostępne są na recepcji obiektów Centrum U7,
12. Kupony zgłoszeniowe muszą być wypełnione przez pracowników recepcji Centrum U7 oraz opiekuna grupy,
13. Kupony zgłoszeniowe są wypełniane w dwóch egzemplarzach – po jednym dla Centrum U7 oraz dla Opiekuna grupy,
14. Kupony zgłoszeniowe oraz liczba zdobytych punktów prze jednego uczestnika programu będą ze sobą sumowane,
15. Nagrodą dla uczestnika programu który w czasie trwania programu zdobędzie największą liczbę punktów jest Puchar oraz sprzęt sportowy o wartości 300,00 zł,
16. Nagrody zostaną ufundowane przez Centrum U7 i nie mogą być one wymienione na gotówkę,
17. Wyniki programu raz w miesiącu będą uzupełniane na stronie internetowej www.u7.pl,
18. Zwycięzca programu zostanie dodatkowo poinformowany drogą listowną, bądź mailową.