Marzy Ci się  własny stół do piłkarzyków? Teraz możesz go wygrać na obiektach Centrum U7! 

Jak tego dokonać? To nic trudnego! Wystarczy się pokazać 🙂

A tak na poważnie, to na naszych trzech obiektach ustawiliśmy stoły do piłkarzyków ufundowane przez Markę Okocim. Jedyne co musicie zrobić, znaleźć się na jednym z obiektów U7 wyciągnąć z kieszeni telefon i zrobić sobie kibicowskie selfie! A, i ważna sprawa… Konkurs jest dla osób pełnoletnich, dlatego że do zdjęcia musicie zapozować z dowolnym piwem 🙂 W końcu sponsorem nagrody jest Okocim, co nie?

A potem musicie się zalogować na swojego facebooka, wyszukać funpage Centrum U7 i w wiadomości prywatnej wysłać zrobione wcześniej zdjęcie. Każdy uczestnik konkursu może wysłać tylko jedną fotkę. Jeśli chce wysłać więcej, to wszystkie poprzednie musi usunąć z wiadomości (na szczęscie messenger ma taką opcję). Inaczej sami wybierzemy te pierwsze nadesłane :). Oczywiście zdjecia mogą być pojedyńcze oraz grupowe.

Co dalej? My ze swojej strony sukcesywnie będziemy wstawiać Wasze uśmiechnięte twarzyczki na nasz funpage, tak aby inne osoby mogły Was lajkować i superkować! Dwie osoby z największą ilością tych dwóch reakcji zgarniają nagrody! A do rozdania mamy dwa stoły!

Regulamin konkursu
„PIŁKARSKIE SELFIE”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Piłkarskie selfie” (zwanym dalej „Konkursem”), jest „EMK” S. C., z siedzibą przy ulicy Świętojańskiej 133, w 81-404 Gdyni i numerze NIP 586-215-88-59, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest marka Okocim.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/centrumu7 (zwanej dalej „Funpage”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

 1. W Konkursie nagrodami są: dwa stoły do piłkarzyków ufundowane przez markę Okocim.
 2. W Konkursie wyłonionych zostanie dwóch laureatów, z których każdy z nich otrzyma jedną nagrodę.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Laureaci mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się:
  1. na obiektach Centrum U7:
   1. U7 Gdańsk (Pl. Dominikański 7),
   2. U7 Gdynia (Ul. Świętojańska 133),
   3. U7 Wrzeszcz (Ul. Kilińskiego 4).
  2. portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/centrumu7
 2. Konkurs jest obowiązuje od 18 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Zakup dowolnego piwa na obiekcie Centrum U7 wskazanym w §4, pkt 12, ppkt a,
 3. Wykonania zdjęcia swojej osoby na jednym z obiektów Centrum U7 wskazanym w §4, pkt 12, ppkt a,
 4. Przesłanie na adres funpage`u wyżej wymienionego zdjęcia w wiadomości prywatnej.
 5. Jeden Uczestnik może ze swojego konta wysłać tylko jedno zdjęcie. Każde kolejne nie będzie brane pod uwagę w konkursie.
 6. W konkursie dopuszcza się do udziału zdjęcia grupowe, aczkolwiek takie zdjęcia muszą być wysłane z konta jednej osoby, a ewentualna nagroda otrzymana zostanie tylko przez osobę, która przesłała zdjęcie.
 7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia na funpage`u oraz zrzeka się praw autorskich w stosunku do przesłanego zdjęcia.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.
 3. Spośród nadesłanych zdjęć Organizator utworzy galerię na funpage`u.
 4. Laureaci konkursu wskazani zostaną na podstawie analizy ilości reakcji swoich zdjęć przez innych posiadaczy konta Facebook. Do analizy będą brane pod uwagę jedynie reakcje „lubię to” oraz „super”. Reakcje udzielone przez Organizatorów nie będą brane w analizie pod uwagę.
 5. W przypadku równej ilości reakcji, o zwycięstwie decyduje kolejność czasowa przesłanych zdjęć.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie www.facebook.com/centrumu7
 8. Odbiór nagrody pozostaje w gestii laureata konkursu, po ówczesnym ustaleniu terminu odbioru nagrody z Organizatorem.
 9. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 10. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu,
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie mailowej w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie zostanie uwzględniona.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana na adres mailowy marketing@u7.pl i zawierać w tytule “konkurs piłkarskie selfie”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w trakcie ich ważności,
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu.