Regulamin promocji

 1. Organizatorem promocji jest EMKA sp. k., z siedzibą w Olpuchu, przy ulicy Olpuch 10, NIP: 5911720486
 2. Promocje obowiązują od 10 październik 2023 r. na obiektach Centrum U7 do dowołania przez Organizatora.
 3. Ceny na bowling i bilard obowiązują zgodnie z cennikiem dostępnym na ulotkach promocyjnych i na stronie u7.pl.
 4. Jeśli w dni powszednie wypada święto połączone z dniem wolnym od pracy, to w te dni obowiązuje cennik sobotni.
 5. W dniu świątecznym opisanym w punkcie 4 obowiązuje jedynie promocja dostępna w sobotę.
 6. Koszt wynajmu obuwia bowlingowego wynosi 5 zł od pary. Wynajem obuwia nie podlega rabatowaniu.
 7. Przy jednym torze może przebywać maksymalnie 6 osób.
 8. Promocje nie łączą się ze sobą, nie ulegają rabatowaniu.
 9. Korzystający z promocji ma prawo do rezerwacji maksymalnie dwóch torów bowlingowych lub dwóch stołów bilardowych w ramach jednej rezerwacji, większe grupy traktowane są jako klient zbiorowy (firmowy).
 10. Dla klientów indywidualnych dostępne są następujące promocje:
  1. 2+1” – osoba, która wykupiła dwie godziny gry na jednym torze bowlingowym lub jednym stole bilardowym, może otrzymać jedną godzinę gry gratis. Pracownik Centrum U7 ma prawo odmówić udzielenia promocji klientowi, gdy czas trzeciej godziny gry wykracza poza godziny funkcjonowania obiektu (godziny pracy obiektów znajdują się w ulotce promocyjnej) lub gdy fizycznie nie ma możliwości sprzedaży np. z powodu zapełnienia grafiku rezerwacji. Wynajem obuwia bowlingowego nie jest wliczony w cenę tej promocji. Promocja nie obowiązują podczas organizacji imprez zbiorowych/firmowych z kalkulacją kosztów. Promocja obowiązuje:
   – od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00-24:00 w U7 Gdańsk Śródmieście,
   – od poniedziałku do środy w godz. 17:00-24:00 w U7 Gdynia i U7 Gdańsk Wrzeszcz,
  2. „Familiada” – osobie korzystającej z pakietu przysługują: 2 godziny gry w bowling na jednym torze, 1 l soku i koszyk frytek 500 g w cenie 180 zł. Wynajem obuwia bowlingowego nie jest wliczony w cenę tej promocji. Promocja nie obowiązuje podczas organizacji imprez zbiorowych/firmowych z kalkulacją kosztów. Promocja obowiązuje:
   – w soboty i niedziele w godzinach 10:00-16:00 w U7 Gdańsk Śródmieście, przy czym ostatnie wejście na tor jest
   możliwe jest o godzinie 14:00,
   – w niedziele w godz. 10:00-24:00 w U7 Gdynia i U7 Gdańsk Wrzeszcz, przy czym ostatnie wejście na tor jest możliwe
   o godz. 22:00.
  3. „Okocim za Dyszkę” – osobie korzystającej z promocji przysługuje piwo Okocim Jasne 0,5 l KEG w obniżonej cenie 10 zł. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie. Promocja nie obowiązują podczas organizacji imprez zbiorowych/firmowych z kalkulacją kosztów. Jedna osoba może zakupić dowolną ilość piw. Promocja obowiązuje od poniedziałku do środy w godzinach funkcjonowania obiektów U7.
  4. „Wygraj Ekstra Godzinę!” – w dniach od poniedziałku do środy w godzinach 18-20, wszystkie osoby przebywające na torach bowlingowych biorą udział w konkursie polegającym na zdobyciu, jak największej ilości punktów w grze bowlingowej.
   • Konkurs zapowiadany jest przez pracowników recepcji U7 przez mikrofon o godz. 18:00 i 19:00.
   • Wyniki konkursu ogłaszane są około godz. 20:00 na podstawie raportu z systemu bowlingowego.
   • Warunkiem otrzymania nagrody jest:

   1. rozegranie przynajmniej jednej, pełnej gry w bowling w czasie obowiązywania konkursu,
   2. zdobycie największej ilości punktów w jednej grze bowlingowej, ze wszystkich osób grających w bowling między godz. 18:00, a godz. 20:00 na obiekcie U7,
   3. obecność na terenie obiektu U7 w trakcie ogłaszania wyników.
    • Nagrody otrzymują dwie osoby z najwyższymi wynikami.
    • Nagrodą jest „Zaproszenie Standard” o wartości min. 100 zł, obowiązujące od poniedziałku do czwartku, przez 3 miesiące od daty wydania. Zaproszenie nie zawiera wynajmu obuwia bowlingowego. Osoby, które wygrały nagrodę mogą ją wykorzystać niezwłocznie po odebraniu, o ile jest wolne miejsce na torach bowlingowych.
    • W konkursie biorą udział także osoby korzystające z oferty dla klienta zbiorowego.
    • W przypadku braku zgłoszenia się po nagrodę osoby z najwyższym wynikiem nagroda przepada.
    • Jeżeli jedna osoba osiągnęła dwa najwyższe wyniki, otrzymuje tylko jedno zaproszenie, a drugie przekazywane jest osobie z następnym w kolejności wynikiem.
    • W przypadku remisu osób z drugim najwyższym wynikiem, nagrodę otrzymują obaj uczestnicy konkursu.