Regulamin urodzinek

 1. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 2. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie pisemnego zamówienia oraz wpłaceniu zadatku.
 3. Rezerwacja terminu urodzin bez zadatku utrzymywana jest do 5 dni.
 4. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotny.
 5. Wysokość zadatku na przyjęcie urodzinowe organizowane od poniedziałku do czwartku wynosi 135 zł i od piątku do niedzieli 147 zł.
 6. Przyjęcie organizowane jest w części sali konsumpcyjnej.
 7. Czas trwania przyjęcia – 1,5 do 2 godzin. Przyjęcie prowadzone jest przez wyznaczonego pracownika Centrum U7 i obejmuje: grę w bowling oraz, w zależności od wybranego zestawu, część gastronomiczną. Czas liczony jest od ustalonej godziny na zamówieniu, a nie od momentu zebrania się gości.
 8. Minimalna liczba uczestników to 5 osób. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej opłaty za 5 dzieci. Powyżej 5 osób opłata za urodziny pobierana jest za zadeklarowaną w zgłoszeniu liczbę uczestników.
 9. W przypadku powiększenia liczby gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem przyjęć urodzinowych.
 10. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich gości.
 11. Zmiany dotyczące ilości dzieci na przyjęciu należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed urodzinami mailowo na adres gdynia@u7.pl, wrzeszcz@u7.pl lub gdansk@u7.pl w zależności w którym klubie organizowane są urodzinki. W przypadku braku informacji mailowej o zmianie liczby uczestników Zamawiający zobowiązany jest do opłacenia równowartości deklarowanej liczby gości.
 12. Na przyjęcia nie można przynosić własnego jedzenia oraz napojów.
 13. Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego zestawu), który zapewniamy, jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców (kawa, herbata, ciasta, jedzenie itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem w Menu U7.
 14. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu dla solenizanta oraz owoców przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
 15. Zamawiający jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do Klubu U7 i powinien przebywać w Klubie U7 przez cały czas trwania przyjęcia.
 16. Centrum U7 jest jedynie organizatorem przyjęcia i nie sprawuje nadzoru/pieczy nad uczestnikami przyjęcia. Nadzór/pieczę taką sprawuje wyłącznie zamawiający lub osoba zgłoszona Centrum U7 stosownie do pkt. 15 niniejszego regulaminu.
 17. Centrum U7 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
 18. Wpłacenie zadatku jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 19. Uczestników przyjęcia urodzinowego obowiązuje główny Regulamin Centrum U7.
 20. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć uczestnikom podczas przyjęcia urodzinowego i umieszczenia ich przez Organizatora na stronie: u7.pl.

Obowiązuje od 01.05.2018r.